Warning: include(css/css.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/infobit/public_html/templates/pwc003_laptop/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'css/css.php' for inclusion (include_path='.:/home/infobit/pear/php/:/usr/lib/php/') in /home/infobit/public_html/templates/pwc003_laptop/index.php on line 17
Menu główne

Szukaj
Straciłeś dane? Skontaktuj się z Kroll Ontrack

Outsourcing informatyczny

Outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu zminimalizowanie kosztów i nakładów czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym uzyskaniu zwiększenia jakości i efektywności pracowników.

Wieloletnia praktyka w świadczeniu usług serwisowych gwarantuje naszym Klientom najwyższą jakość obsługi oraz wysokiej jakości, profesjonalny serwis informatyczny.

W ramach usługi outsourcingu oferujemy:

 1. Audyt stanu infrastruktury IT, inwentaryzację sprzętu komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów gwarancji. Audyt pozwala określić bieżące oraz przyszłe potrzeby (analiza, budżetowanie) w zakresie infrastruktury IT.
 2. Analiza kosztów eksploatacji systemu informatycznego. Analiza pozwala na poznanie wielkości nakładów przeznaczonych na eksploatację środków IT (np. koszty wydruków) oraz zaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania.
 3. Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb. Wcześniejsze zaplanowanie rozwoju infrastruktury IT w połączeniu z posiadanymi zasobami pozwala zminimalizować  koszty, zracjonalizować zakupy oraz prawidłowo planować przyszłe budżety.
 4. Profesjonalne doradztwo przy doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych technologii – pomaga dopasować rozwiązania przystosowane do specyfiki Klienta, zapewnia wymaganą możliwość rozwoju oraz skalowalność rozwiązań, ekonomiczne uzasadnienie nakładów finansowych oraz pozwala zminimalizować TCO (total cost of ownership – całkowite nakłady na utrzymanie) infrastruktury informatycznej.
 5. Szkolenie użytkowników mające na celu zaznajomienie użytkowników z używanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywność pracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalności oprogramowania.
 6. Opieka informatyczna nad serwerami i środowiskiem sieciowym - w tym również priorytetową reakcję na ewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.
 7. Opieka administracyjna nad serwerami i środowiskiem sieciowym, w tym:
  • planowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa,
  • instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego (bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych wydawanych przez producentów oprogramowania),
  • monitoring pracy serwerów,
  • monitoring aplikacji do backupu – wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką,
  • prace administracyjne – tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów.
 8. Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputerami, w tym:
  • wsparcie hot-line – pomoc telefoniczna, elektroniczna przy rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników,
  • interwencje w siedzibie Klienta w przypadku niemożności rozwiązania problemu przez hot-line,
  • okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibie Klienta.
 9. Pomoc i zastępstwo w formalnościach związanych z serwisem gwarancyjnym.
 10. Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów.
 11. Pozostałe usługi informatyczne.

Powyższe usługi - składające się na outsourcing informatyczny - mają na celu zapewnienie Państwu i Państwa Formie rzetelnej obsługi technicznej, nie tylko na poziomie bieżących awarii sprzętu czy oprogramowania, lecz również planowanie i rozwoj infrastruktury informatyczej.

Profesjonalna i fachowa obsługa infrastruktury IT umożliwia znaczące zwiększenie MTBF (mean time between failures – średni czas pomiędzy awariami) pracy systemu informatycznego oraz zredukowanie nakładu środków i czasu przeznaczonego na rozwój i utrzymanie IT (TCO).

Outsourcing informatyczny pozwala Państwu nie tylko na najwyższej jakości poziom obsługi ale również umożliwia obniżenie kosztów utrzymania systemów IT w firmie (likwidacja działu IT lub etatu informatyka a co za tym idzie likwidację kosztów - bezpośrednich i pośrednich - związanych z ich utrzymaniem).

Pogotowie komputerowe

603 272771

Reklama
Szybki kontakt
   603 272771
Gadu-Gadu  360258 
Skype  infobit-legnica